Motorin

Motorin

Düşük kükürt oranı ile çevreye verilen zararı en aza indiren Motorin 10ppm, dizel motorlu araçlarda kullanılan yakıt cinsidir. Enjektörleri tortulardan temizleyerek, kullanıldığı sürece motoru temiz tutar ve yakıtın daha iyi püskürtülmesini sağlayarak motorun performansını artırır.

Korozyon önleyici özelliği sayesinde paslanmayı ve köpük oluşumunu engeller. Duman, atık ve yanmamış yakıtı azaltma özelliğine sahiptir. İçerisindeki özel katkı sayesinde CFPP’yi (soğuk havalarda filtrenin tıkanma sıcaklığı) azaltır ve yakıtın akışkanlığını arttırarak motorda düzenli yanma sağlar.

Paylaş :

Teknik Özellikler :

Özellik Birim Değer Sınır Deney Yönetimi
Yoğunluk (15 0C’ta) kg/m3  820,0-845,0   TS 1013 EN ISO 3675
        TS EN ISO 12185
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % (m/m) 8 En çok TS EN 12916
Parlama Noktası 0C 55,0’dan yüksek   TS EN ISO 2719
   Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) 0C     TS EN 116
       Kış   (a)   -15 En çok  
       Yaz  (b)   5 En çok  
Damıtma       TS 1232 EN ISO 3405
       250  0C’ta elde edilen % (V/V) 65 En çok  
       350  0C’ta elde edilen % (V/V) 85 En az  
       % 95’in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık 0C 360 En çok  
Kükürt  içeriği  mg/kg 10 En çok TS EN ISO 20846
        TS EN ISO 20884
Mangan içeriği Mg/L 2 En çok prEN 16576
Karbon Kalıntısı  (% 10 damıtma kalıntısında) % (m/m) 0,3 En çok TS 6148 EN ISO 10370
Viskozite (40 0C’ta) mm2/s 2,000-4,500   TS 1451 EN ISO 3104
Bakır Şerit Korozyon (50 0C’ta 3 saat) Derece No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160
Kül  içeriği % (m/m) 0,01 En çok TS EN ISO 6245
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği % (V/V) 7 En çok TS EN 14078
Setan sayısı   51 En az TS 10317 EN ISO 5165
        TS EN 15195
Setan İndisi   46 En az TS EN ISO 4264
Su içeriği mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik mg/kg 24 En çok TS EN 12662
Oksitlenme Kararlılığı g/m3 25 En çok TS EN ISO 12205
  h 20 En az TS EN 15751 (c)
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı (wsd 1,4), 60 0C’ta µm 460 En çok TS EN ISO 12156-1